Filosofiska funderingar 1.

I dessa tider när brutalitet, våld och svek alltför ofta dominerar våra media, ligger det nära till hands att fundera över hur annorlunda - och bättre - allt skulle vara om vi människor började leva efter de 10 budorden. Men faktum är nog att de allra flesta av oss inte ens känner till dem. Dags att slå upp Bibeln !! 2 Mos 20 1-17 och 5 Mos 5 6-21.
Jesus har dessutom gjort en briljant sammanfattning i två teser:
* Älska Din medmänniska såsom Dig själv
* Var sådan mot andra som Du vill att de skall vara mot Dig

Tänkvärt !!

Tiden går och man får perspektiv....

Jag är fortfarande lika förbannad över kniven i ryggen eftersom det var så genomuselt falskt. Men jag märker nu att det samtidigt smyger sig in en bedrövelse över att på ett så sjaskigt och onödigt sätt ha blivit av med en gammal kompis. Jag till och med tycker en aning synd om personen ifråga...hans liv kan inte vara för roligt - och om han inte förstår eller fattar vad han gjort - ja då är det kvalificerat synd om honom.

Bob Ernies orkester

Historien om Bob Ernie:s kvintett
I början av 1950-talet kom jag att få spela trummor i IOGT:s ungdomsrevy:
FRÅN POL TILL POL i Hälsingborg I revyorkestern spelade även bl a Alf ”Hoggan” Håkansson, gitarr , Lasse ”Sotaren” Olsson, tenorsaxofon och klarinett, samt Bengt”Jätten” Johansson, trumpet. Bengt kände jag redan tidigare från vår skoltid på ”Praktiskan” ( Helsingborgs Praktiska Mellanskola ) där vi tog realexamen 1950.
1952 började vi på ”Teknis” ( Helsingborgs Tekniska Gymnasium ) där vi tog vår gymnasieingenjörsexamen på Pingstafton 1955. Jag på kemilinjen och Bengt på maskinlinjen. ( där tog f.ö. även min svåger Sven Borgvald examen samtidigt ).
Innan dess – troligen 1951 kom jag på idén att starta en liten dansorkester och
fick med mig Jätten och Sotaren på idén. Pianister kände jag ett par stycken.
Så jag ”tänkte fram” namnet BOB ERNIES och registerade detta på Musikför-
medlingen på Pålsjögatan i Helsingborg, med mig som kontaktperson.
Så gick vi igång! Vår första spelning var i Vejbyparken och sedan började det sakta rulla på. Jag bearbetade Musikförmedlingen flitigt, och tryckte bl a reklamkort, som jag skickade ut till arrangörer runt om i NV Skåne. Dessutom förhandlade jag om våra gager när någon arrangör frågade efter oss. Det musikaliska skötte Jätten och Sotaren med den äran, medan jag skötte all administration. Bl a ordnade jag bil för transporterna till våra spelningar, som efterhand blev allt flera. Vi spelade på Thorslund i Ängelholm, Karlslund i Landskrona, Haga i Påarp, Gubbaparken i Helsingborg, Skyttepaviljongen i Örkelljunga, Idrottsparken i Grevie, Klöva Hallar och Hotell Båstad för att bara nämna några.
Vi spelade även på ”Fågelsång” i Halland en gång !
Pianister och basister ”varierade” men kärnan var jag på trummor, Jätten och Sotaren.
För min del såg jag oss nog som ett kooperativ även om jag startade upp det hela och hela tiden drog ett tungt lass.
Efter några år tynade Bob Ernie sakta bort, och jag för min del spelade ett par långa perioder med Werners orkester och med Egon Erikssons sextett. Jag spelade även några gånger med Östen Warnerbring på Rest. Aveny i Helsingborg
( 60 år senare ordnade jag in Bengt Johansson i Bjereds Swing Band.)

W 6

Funderar Du på att gå med i det illustra sällskapet W 6.  GÖR INTE DET
FÖRRÄN DU HAR TALAT MED MIG !!!!

Årstider

Årstider

Nu är den vår de svage kallar höst
Så står det skrivet i en bok
När sommarns sånger tystnar i mitt bröst
Då kan det kännas som om nånting är på tok…

Dock – liten fundring ger vid handen
Att sådan tanke troligtvis är fel
Visst blir det kallare vid stranden
Och Brännö brygga lockar ej med spel

Men, ute bliver luften sval och klar
Då trivs man gärna ofta inomhus
Och tankar på den sommartid som var
Lätt bleknar bort i Liljeholmens ljus

Så nalkas småningom de seder - urtidsgamla
Med Lussekatter, adventsljus och tomtebloss
Som bjuder vänner och familj att samla
sig inför glögg och mat, och juleöl förstås.

Men – sakta ut i backen – låt oss inte glömma
Först ålamörker och sen Mårten Gås
Som båda bjuder oss att tanken glömma
På kalorier, när vi smörjer våra krås.

De stackare från Eken och från Götet
Som söderut för dyra pengar fara
Och söker lyckan inför solskensmötet
Kan ej förstå att uti Skåne vill man vara.

Vår lilla katt fyller 1 år

Lilla Muffe
Det kom en liten ynklig tuss – en liten vilsen en
Det var på hösten och en kall oktoberdag
Med stora, vackra ögon och vingliga små ben
Hon tycktes undra: Var i all sin dar är jag ?

Vårt liv blev helt förändrat utav alla bus
Ty - det är sant - vi blev så lätt ett byte
För denna nya lilla pigge medlem i vårt hus
Och vi kom strax att älska detta lilla knyte

Hon fick en boningslåda och en egen toalett
samt nattlig sömn i Gunnies kar med lejontassar
Och Cliff han lärde fort att blanda maten rätt
För sådant litet knyte måste ju ha käk som passar

Hon kelar , rivs och bits – med samma varma själ
På Matte klättrar hon med gränslös frenesi
Men mitt i bus och riv och bit , så menar hon nog väl
Hon vill ju inte göra Matte illa – kan blott inte låta bli…

Ty Matte är den kära, och hennes trygga hamn
Hon följer henne troget vart hon går här uti huset
Och när hon äter frukost kulminerar oftast buset
Men strax därefter är det kel och puss i hennes famn.
Av husse Cliff har hon fått namnet ”Busen Muffe”
fast buset vanligen är bara skoj och kul och lek
I hjärtat är vår lilla Muffe faktiskt ej den tuffe
Utan ett knyte mjukt och lent, som gärna vill ha smek.

Hon klättrar överallt och gärna upp på bordet
Och vill ej alls förstå att bordet är tabu
Då lyfts hon ner och Matte tar till hårda ordet
Strax upp igen – ”Kan Matte mena detta nu ???”

Bland sängars täcken är det varje morgon bus
Så fort hon utav Matte fått sin frukostmat.
Det är en rivig tradition hon tillfört i vårt hus
Där är hon spänstigt vig som en elitsoldat

Ja våran Muffe är oss djupt i hjärtat kär
Vi vill hos oss hon har det riktigt bra
När Matte i sin famn vår lille Muffe bär
Så säger Muffe: ”Just så här vill jag det ha !”

För familjen i 38: an – Cliff , Gunnie och Muffe

Cliff
Husse

Kontraströntgen

Homo Horribilis
Visst finns det redliga kvinnor och män
Som vandrar omkring på vår Jord
Inte alltid så lätta att känna igen
-utan yviga gester och ord

Ofta lågmälda utan behov av publicitet
Vet man ändå att nånstans de finns
Med en självklar och omutlg redbarhet
Har man mött en – den säkert man minns.

Så kontrasten blir alltid märkbart stor
När man jämför med alla de
Som vandrar i självgoda, pampiga skor
och glänser så alla kan se

Dom har lätt för att spotta på andra
Och ibland sticka dolk i en rygg
Skulle någon våga att klandra
Då är det klandraren som är stygg !

För vänskap hyser dom innerst förakt
Men ger sken av att vara kamrat
Så länge dom prisas för kejsarprakt
Och ej störs av ett motsatt prat.

Dock - vi vet ju att dom över man som är död
Lever evigt kvar och ej dör
Så gör tålamod till Ditt dagliga bröd
tills Havamal allting till rätta gör.

Vänner kan tyvärr vara falska

Den 8 september 2013 spottade en - (nu f.d. ) kompis rejält på mig.
Man skulle kanske också kunna kalla det för en dolkstöt i ryggen.
I vilket fall - det var verkligen en överraskning. Man lär så länge man lever !!

Framtid utan miljöproblem

 Framtid utan miljöproblem...??

På alla nivåer - från ungdomsförbund och intressesammanslutningar, kommuner och landsting, upp till nationell nivå, och sen vidare i alltmera omfattande multinationella sammanhang, diskuterar alltfler forskare och politiker i alla läger miljöproblemen.      Väsentligen diskuteras principer, överenskommelser, regelverk och målsättningar.

Accelererande, ambitiösa  bländverk som inte konkret löser ett enda av de hotande problem som redan har tagit över en stor del av vår tillvaro och som allvarligt hotar vår framtid.  Bakom dessa horder av talande, möteshållande politiker, finner vi sen skaror av vetenskapsmän, forskare och tekniker som beskäftigt levererar förslag efter förslag till lösningar på det globala elände vi själva har skapat. Ett av de mera "geniala" förslagen är att stoppa undan koldioxiden i djupa fickor under jord eller under vattenytan. Där, vid de höga trycken, blir koldioxiden fast och skapar inga olägenheter. Då är vi av med den!  Noteras bör i sammanhanget att Svante Arrhenius ( Nobelpriset i Kemi 1903) redan 1896 såg faran i ökande koldioxidutsläpp och varnade för detta!

Men vi fortsätter i stort sett som vanligt,  och detta har naturligtvis de kol- och olje- producerande länderna ett absolut intresse av.      Förnyelsebara bränslen/energikällor har dock blivit ett honnörsord i tiden och vi har med liv och lust introducerat rapsoljediesel  (RME; rapsolje-metylester) och E 85 ( etanol med 15% bensin inblandat ), som drivmedel för fordon med förbränningsmotorer. Dessutom palmolja, biogas och vätgas....   Tanken bakom "förnyelsebarheten" är att koldioxiden som bildas vid förbränningen skall återgå till grödorna - raps, säd sockerrör etc,  genom fotosyntesen, och därmed skapa en rundgång som inte ökar koldioxidhalten i atmosfären.  Ett resonemang som är värt all respekt och aktning, men som ju inte klarar av ens de enklaste kvantitetskalkyler!!

Världens jordbruk klarar nämligen inte av att leverera de mängder av energiråvara som efterfrågas /kommer att efterfrågas. I stora länder som Kina och Indien ökar industriali-seringen med hög hastighet - välståndet stiger, alltfler vill ha bil och annat av "livets goda". Världens befolkning ökar dessutom, totalt sett,  och efterfrågan på livsmedel har kommit i fokus. Nyligen har någon publicerat det tankeväckande - och troligen realistiska - påståendet, att världens produktion av livsmedel måste fördubblas senast inom något tiotal år. Att världens jordbruk skulle kunna klara av  denna fördubbling, och samtidigt  producera råvaror till förnyelsebara bränslen, att ersätta dagens fossila bränslen, är en total omöjlighet - det går inte ! Inte ens om vi skövlar resten av jordens regnskogar,  för att ge plats för odlingsbar mark,  är detta möjligt !!  Inte ens om vi konstbevattnar världens alla öknar.....

Man vill ju gärna tro att politikerna ser problemen i all dess vidd, och begriper att inga av dagens åtgärder - inklusive de skrattretande "utsläppsrätterna" - är ens tillnärmelsevis tillräckliga för att lösa våra självförvållade problem.  Men det verkar tyvärr  inte så.....

Och ändå är dagens elände bara en liten början på vad som är på väg.  Metangas är en växthusgas som är ca 20 gånger "starkare" än koldioxid och svarar idag för ca 30% av alla drivhusgasutsläpp.. Den bildas bl a vid djurhållning som  idag svarar för ca 40% av de globala metanutsläppen. Dessa  kommer att öka i takt med ökande livsmedelsproduktion !!  Och driver på växthuseffekten. Kraftfullt !! Områden med permafrost,  som ex vis de stora tundrorna i norr, binder enorma mängder metangas. Vid stigande temperatur kommer alltmera metangas att friges härifrån,  och vi får ännu ett accelererande förlopp.  Vattenånga är likaså en kraftfull växthusgas och dess andel i atmosfären ökar ständigt efterhand som jordens temperatur stiger och alltmera vatten avdunstar från hav och sjöar.  Men det finns ännu värre växthusgaser... En av många kväveoxider, nämligen dikväveoxid,    ibland kallad kväveoxidul,  bildas i marken som en följd av kvävegödslingen, men också av djurens urin och avföring. Dikväveoxid är en ca 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid ! Djurhållning och köttindustri svarar för mer än 60% av de globala dikväveoxidutsläppen !!

Så man skulle tycka att problemen med koldioxiden är tämligen triviala i jämförelse...men så är inte fallet. Koldioxiden är ännu det största problemet och mänskligheten producerar i rask takt alltmer av den varan. Räddningen är knappast det faktum att de fossila bränslena - olja, kol och gas är ändliga, rentav sinande och den bortre parentesen nalkas.  Då står vi inför nya problem. Vi behöver nämligen stora (och ökande ) mängder lättillgänglig, och lätt hanterbar energi av det slag som de fossila bränslena erbjuder - till uppvärmning, som drivmedel, till våra industrier....... Och helst anpassningsbar till existerande distributionsmönster och infrastruktur.

Allt detta löser vi genom att göra koldioxiden till en förnyelsebar energikälla. Genom att spjälka den till kol och syrgas, får vi kol till uppvärmning och industriella behov, vi får kol för drivning av modifierade förbränningsmotorer  osv. Det åtgår förvisso mycket energi att genomföra denna spjälkning, men energi i form av sol och vind har vi ju kostnadsfritt obegränsade mängder av, låt vara med lokala variationer. Tekniken måste vi lära oss, men snabbt !!

Följdverkningarna är enbart positiva. När vi tar bort koldioxidens inverkan på drivhus-effekten kan vi koncentrera oss på att lösa problemen med metangas och dikväveoxid. Världens jordbruk kan helt inriktas på livsmedelsproduktion. Vi kan sluta skövla regn-skogarna.  När drivhusgasernas skadliga effekt efterhand minskar, för att slutligen försvinna, kan ismassorna i arktiska områden återgå till sin naturliga utsträckning. Eventuella resterande oljetillgångar kan reserveras som råvaror till kemisk industri. Med ett världs-omspännande nät av många tusen spjälkningsreaktorer, tillsammans med vattenkraft, vindkraft och gärna också kärnkraft, får vi ett framtidssamhälle med i stort sett obegränsad energitillgång och utan drivhusproblemens och klimatförändringarnas alla eländen.

Utöver allt detta goda har vi nu en unik möjlighet att få Sverige ännu mera synligt på världskartan.  Vi har mer än tillräckligt av forskare, vetenskapsmän och tekniker för att utveckla effektiva spjälkningsreaktorer, vi har mängder av industriell spetskompetens bl a hos Volvo och SAAB, för att producera sådana reaktorer - soldrivna för de regioner i världen där solen flödar, vinddrivna för t ex nordligare regioner. Och - inte minst viktigt - här kan skapas mängder av bestående arbetstillfällen !

"Vi måste lära oss ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapade med det gamla sättet att tänka"     Albert Einstein

Bjärred i december 2008    Cliff Engdahl  CTH 1965


Gör Du affärer på Blocket ?

Hej, jag har tidigare sålt en del saker på Blocket, men nu börjar jag bli fundersam. Försökte lägga in min gamla fax
i går (den står ju bara och samlar damm) och tänkte begära låga 200:- för den. Då ville Blocket ha 90:- i annons-
kostnad...... dvs 45%. Jag undrade då om detta kunde vara rätt, och fick följande svar:
"Kategorierna har olika priser, beroende på ett snittvärde av produkterna som annonseras ut i de olika kategorierna,
som räknats ut under en längre period innan priserna sattes" (sic !)   För mig verkar detta vara skitsnack och den rätta
benämningen på denna prissättning tycker jag är ocker.

Snikna banker

Hej,får Du anständiga räntor av Din bank ?? Eller är Du ett av många offer för en monumental snikenhet ?

Hörde just på radion att några banker ( sänkt sina bolåneräntor !! Ja, fattas bara !!  Här har Riksbanken sänkt

styrräntan i ett par omgångar i den uttalade avsikten att få ner räntenivåerna. Men istället har bankerna fortsatt
att roffa åt sig våra surt förvärvade slantar genom att hålla bolåneräntorna skyhöga. Fy f-n


Kardemumma bluffen

Gillar du kanelbullar ?? Det gör jag, men jag är mer förtjust i kardemumma än i kanel.
Tanken på en doftande, välsmakande kardemummaskorpa gör mig lyrisk ( ochlättlurad ).
Så fort jag ser en förpackning med det magiska ordet påtryckt, så köper jag den.
T ex Pågens säljer en produkt som kallas "kardemummaskorpor". Haha !!! Jag tror inte att
de finaste, mest sofistikerade kemiska analysmetoder finner ens ett spår av kardemumma
i dom.  Och det finns många fler sådana exempel på butikshyllorna !! Vad f-n håller dom på med??
Är kardemumma så dyr att man bara

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0